16.1.11

Pop QuizBlank is an existing liability of uncertain timing or uncertain amount.

Ma'am paulit nga po ng question.

(Medyo lumakas ang boses at may pagkainis.) Provision is an existing...Ay! Ano ba 'yan!

:)

At magmula noon, hindi na dictation ang mga quizzes namin.

Ayun lang! Pasensya na sa post kong maliit pa sa kulangot na binilug-bilog.

Midterms na! Phew...

1 comment: